Luxemburg: btw op bestuurdersvergoedingen vanaf 2017, ook bij natuurlijke personen

Gepubliceerd op 28 oktober 2016

De Luxemburgse fiscus publiceerde recent de langverwachte circulaire over de btw-plicht van bestuurders. In het verleden heerste er vaak rechtsonzekerheid over het al dan niet aan btw onderworpen zijn van de vergoedingen die aan bestuurders van vennootschappen worden uitgekeerd.
Maar vanaf 1 januari 2017 is de situatie bijzonder duidelijk: ongeacht of het gaat om een natuurlijke, dan wel een rechtspersoon bestuurder, de vergoedingen die een bestuurder van een vennootschap verkrijgt voor zijn prestaties als bestuurder, zijn aan de btw onderworpen.
Bestuurders die in Luxemburg gevestigd zijn, zullen zich dus voor de btw moeten registreren voor zover dat nog niet het geval zou zijn. Zij kunnen wel gebruik maken van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.
Luxemburgse vennootschappen die bestuurdersvergoedingen uitkeren aan niet in Luxemburg gevestigde bestuurders, zullen via de verlegging van heffing zelf de Luxemburgse btw over die bestuurdersvergoedingen moeten voldoen. Ook als die bestuurder een in België gevestigde natuurlijke persoon is die hier niet als een btw-plichtige wordt beschouwd en zijn bestuurdersvergoedingen niet moet vermelden op een intracommunautaire listing.
AED, Circulaire nr. 781, 30 september 2016
AED, FAQ ​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?