Lijst munten die voor 2015 als beleggingsgoud kwalificeren gepubliceerd

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Artikel 44bis, § 1 Wbtw stelt de levering (binnenlandse, intracommunautaire en bij uitvoer), de intracommunautaire verwerving en de invoer van beleggingsgoud vrij van btw. Ook worden dergelijke transacties in beleggingsgoud dat belichaamd is in certificaten voor toegewezen of niet-toegewezen goud of dat verhandeld wordt op goudrekeningen (goudleningen en swaps), evenals in beleggingsgoud bestaande uit future- en termijncontracten die leiden tot de overdracht van een eigendoms- of vorderingsrecht met betrekking tot beleggingsgoud vrijgesteld. Een futurecontract heeft tot voorwerp de verbintenis om goud op een bepaalde datum te verwerven. Die verbintenis moet normaliter afgesloten worden door de aankoop of de levering van dit goud op de voorziene datum.
Gouden munten kwalificeren als beleggingsgoud indien ze:

een zuiverheid van ten minste 900 duizendsten hebben;
na 1800 zijn geslagen;
in het land van oorsprong als wettig betaalmiddel fungeren of hebben gefungeerd;
en normaliter verkocht worden voor een prijs die de openmarktwaarde van het in de munten vervatte goud niet met meer dan 80 % overschrijdt. Elke Lidstaat van de EU dient zelf een exhaustieve lijst op te maken van de munten die aan de voormelde criteria voldoen. Op deze lijst dienen zowel de nationale munten alsook de buitenlandse munten die op het nationale grondgebied worden verhandeld te worden opgenomen. De lijsten worden voor 1 december van elk jaar gepubliceerd in de C-serie van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Het feit dat een gouden munt niet in de lijst is opgenomen, betekent niet noodzakelijk dat de bijzondere regeling niet van toepassing zou zijn. In dit geval dient de verkoper voldoende bewijzen aan te voeren dat het gaat om een munt die voldoet aan de toepassingsvoorwaarden van de regeling van artikel 44bis Wbtw.

In het publicatieblad van 11 november 2014 wordt de lijst van munten gepubliceerd die voor het jaar 2015 als beleggingsgoud kwalificeren.
Publicatieblad E.U., C-396/6, 11 november 2014


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?