Leasing voorafgegaan door vrijgestelde onroerende verhuur in afwachting afwerking 2de fase blijft aan btw onderworpen

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De rulingcommissie aanvaardt dat een onroerende leasing van een gebouw, waarbij de voorwaarden van het KB 30 om de leasing aan de btw te onderwerpen vervuld zijn, dat na de eerste fase van de oprichting/verbouwing via een vrijgestelde onroerende verhuur voorlopig ter beschikking wordt gesteld aan de toekomstige leasingnemer, en dit in afwachting van de beëindiging van de 2de fase van de oprichting/verbouwing waarna de onroerende leasing van start zal gaan, in zijn geheel aan de btw onderworpen blijft. De btw geheven van de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten mbt tot de oprichting, verbouwingen, uitrustingswerken en eventuele werken van grove herstellingen kunnen zonder beperking in aftrek worden gebracht door de leasinggever.
Verder lijkt de rulingcommissie ook te aanvaarden (we kunnen ons enkel baseren op de gepubliceerde ruling, we hebben geen kennis van het volledige dossier) dat de leasing van een gebouw welke tot stand komt door middel van afbraak/verbouwing/heroprichting van een onroerend goed welke de leasinggever reeds in zijn bezit had (dus niet specifiek verworven op vraag van de toekomstige leasingnemer), aan de btw kan onderworpen zijn.
Bovendien bevestigt de rulingcommissie dat de duurtijd van het contract niet bepalend is voor de toepassing van de btw op de leasevergoedingen. Het betrof hier een leasingovereenkomst voor slechts negen jaar, maar waarbij het geïnvesteerde kapitaal wel werd wedersamengesteld door de periodieke leasevergoedingen die tijdens die negen jaar verschuldigd zijn. Anderzijds betekent een contract van slechts negen jaar dat het gebouw, welke een bedrijfsmiddel is in hoofde van de leasinggever, niet gedurende de volledige 15 jaar van het herzieningstijdvak, voor btw-activiteiten zal worden gebruikt. Volgens de rulingcommissie zal de leasinggever bij de beëindiging van de leasingovereenkomst een herziening moeten doorvoeren, in één keer, van de aftrekbare btw die betrekking heeft op de nog te lopen jaren. Dat betekent dat de btw op de orpichting in het begin volledig aftrekbaar is en niet beperkt moet worden met een breuk van 9/15.
Bron: fisconetplus, Voorafgaande beslissing nr. 2010.329 van 25 januari 2011
 
 


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?