Kwartaalaangevers kunnen voorschotten blijven betalen

Gepubliceerd op 6 mei 2017

Het KB van 16 februari 2016 (B.S. dd. 23.02.2017) schaft voor kwartaalaangevers de verplichting af om btw-voorschotten te betalen tegen de 20ste van elke tweede en derde maand van een kwartaal. Zij zijn wel gehouden om, zoals de maandaangevers, vóór 24 december een voorschot op de btw voor het vierde kwartaal te betalen.​
In een bericht bevestigt de fiscus dat kwartaalaangevers die dat willen, nog altijd kwartaalvoorschotten kunnen blijven betalen. Maar dit verandert niets aan het feit dat de verschuldigde btw tijdig moet zijn betaald (tegen de 20ste van de maand volgend op het kwartaal), net zoals het decembervoorschot vóór 24 december).
Klik hier voor meer info over de berekening van het decembervoorschot en het in rooster 91 van de btw-aangifte in te vullen bedrag.
FOD Financiën, bericht 4 mei 2017


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?