Kunnen aangiften voor aanvang, wijziging en stopzetting btw-activiteit weldra elektronisch ingediend worden?

Gepubliceerd op 12 juni 2017

De ministerraad van 9 juni 2017 heeft op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goedgekeurd met betrekking tot diverse bepalingen rond de btw. 
Eén van de maatregelen is de invoering van de mogelijkheid om de aangiften van aanvang (604A), wijziging (604B) en stopzetting (604C) van de btw-activiteit elektronisch in te dienen.
Verder voorziet het wetsontwerp​ in aanpassingen van:

de met diensten gelijkgestelde handelingen
de regeling van actieve veredeling bij invoer
de btw-vrijstelling voor de levering van schepen voor de vaart op volle zee

 
Persbericht Ministerraad 9 juni 2017
Persbericht J. Van Overtveldt, 9 juni 2017


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?