Kostprijs is de normale waarde voor MVH levering elektriciteit en gas tegen gunstprijzen aan personeel

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Wanneer een onderneming tegen gunstprijzen gas en elektriciteit levert aan haar personeel, dan is ingevolge de toepassing van artikel 33 Wbtw de btw verschuldigd over een minimum maatstaf van heffing, zijnde de normale waarde.
 
De rulingcommissie aanvaardt dat wanneer de werkgever volgens de CAO hiertoe verplicht is, als normale waarde de aankoopprijs bij de leverancier van de gas en elektriciteit genomen mag worden.
 
Voorafgaande beslissing nr. 2011.294 van 23 augustus 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?