Keuzeverklaring kleine onderneming in te sturen voor 10 juni 2020

Gepubliceerd op 13 april 2020

Btw-plichtige indieners van de periodieke btw-aangifte die in het kalenderjaar 2019 een omzet hebben aangegeven van niet meer dan 25.000 euro (excl. btw), zullen in principe in de loop van de maand mei een brief krijgen van de fiscus over deze vrijstelling. Die brief zal terug te vinden zijn onder ‘Mijn documenten’ in de MyMinfin account van de onderneming. 
Btw-plichtigen die vanaf 1 juli 2020 naar die vrijstellingsregeling willen overstappen, moeten de bij die brief gevoegde keuzeverklaring invullen en vóór 10 juni 2020 bezorgen aan hun bevoegd btw-kantoor (team beheer).

FOD Financiën, bericht, 10 april 2020​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?