Kamer keurt uitbreiding vrijstelling beheer ICB’s goed

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De Kamer keurt een ontwerp van programmawet goed dat inzake btw de vrijstelling van artikel 44, § 3, 11° Wbtw (beheer van ICB’s) uitbreidt.
De huidige tekst verleent de vrijstelling voor het beheer van onder meer de instellingen voor collectieve belegging die bedoeld zijn in de wet van 3 augustus 2012.
Deze wet werd gewijzigd door de wet van 19 april 2014 (omzetting van de richtlijn 2011/61/EU). Daardoor werd het toepassingsgebied van de wet van 3 augustus 2012, waarnaar het Wbtw verwijst, beperkt tot die ICB’s die aan de voorwaarden voldoen van de richtlijn 2009/65/EG.
Maar in de wet van 19 april 2014 werden ook nog andere ICB’s beoogd die niet aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG voldoen.
Door in het nieuwe artikel 44, § 3, 11° Wbtw nu ook te verwijzen naar de alternatieve instellingen voor collectieve belegging zoals bedoeld in de wet van 19 april 2014, wordt het beheer van deze ICB’s die niet aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG voldoen, opnieuw vrijgesteld van btw.
De wetgever zorgt er zo dus voor dat in feite de draagwijdte van de btw-vrijstelling van vóór de wet van 19 april 2014 behouden blijft, door de in die wet bedoelde ICB’s die niet aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG voldoen alsnog op te vissen in artikel 44, § 3, 11° Wbtw.
De Kamer, doc. 54-1941/6


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?