Is de btw verschuldigd over het bedrag dat men contractueel kan vragen, ook al wordt een lager bedrag gefactureerd?

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel vraagt het Hof na te gaan of het neutraliteitsbeginsel niet geschonden is wanneer artikel 26 Wbtw geïnterpreteerd zou moeten worden in de zin dat de btw verschuldigd is over het bedrag dat men contractueel mag vragen, ook al factureert de leverancier een lager bedrag.
Bron: www.curia.eu, C-69/11, Connoisseur Belgium, 16 februari 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?