Informaticaprobleem veroorzaakt laattijdige inschrijving ingediende btw-aangiften

Gepubliceerd op 15 mei 2020

Door een technisch probleem werden sommige periodieke btw-aangiften, ingediend tussen 28 april en 12 mei 2020, laattijdig ingeschreven in de rekening-courant van de btw-plichtigen. Daardoor zijn er automatisch rekeninguittreksels verstuurd met foutieve bedragen of vermelding van ontbrekende btw-aangiften die wel correct werden ingediend. Ook werd briefwisseling verstuurd over een foutieve opnulzetting van de rekening-courant.
De fiscus stelt alles in het werk om dit probleem op te lossen zodat de betrokkenen hiervan geen nadeel zullen ondervinden. Btw-plichtigen moeten dus geen gevolg geven aan deze brieven als ze in die periode toch een aangifte hebben ingediend.

FOD Financiën, nieuwsbericht, 15 mei 2020​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?