Indieningstermijn inventaris historische btw-aftrek verlengd

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Op 1 januari 2014 werd de algemene btw-vrijstelling voor diensten van advocaten afgeschaft. Sedertdien zijn hun prestaties in de regel aan btw onderworpen. Bijgevolg hebben zij sinds 1 januari ook recht op aftrek van de btw geheven over hun aankopen en kunnen zij nog btw (geheel of gedeeltelijk) recupereren die werd geheven van bepaalde aankopen uit het verleden, de zogenaamde historische aftrek.
Daartoe moest wel uiterlijk 30 juni 2014 een inventaris van de betrokken goederen en diensten ingediend worden bij het bevoegde btw-controlekantoor.
De fiscus laat nu via een beslissing weten dat deze inventaris alsnog kan worden ingediend tot 31 december 2014. Hiertoe was ook reeds door ons de vraag gesteld aan de centrale administratie.
Let wel, kwartaalaangevers die nu nog historische btw-aftrek willen uitoefenen, kunnen dit volgens de fiscus enkel nog voor btw opgelopen nà 2011. De btw die in 2011 opeisbaar is geworden moest teruggevraagd worden in een btw-aangifte waarvan de uiterste indieningsdatum ten laatste 31 december 2014 is. Voor kwartaalaangevers is deze eerstvolgende datum echter 20 januari 2015 (vierde kwartaal 2014).
Ter info, in de laatste btw-aangifte van 2014 (december of vierde kwartaal) mogen advocaten, indien zij nog niet alle historische aftrek hebben kunnen toerekenen op de in de vorige btw-aangiftes verschuldigde btw, het resterende saldo van hun historische btw-aftrek opnemen in rooster 62, ook al leidt dit tot een btw-tegoed in rooster 72 van die btw-aangifte.
Fisconetplus, beslissing r. E.T. 127.108 van 27 november 2014


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?