Inbreng in joint venture van bedrijfsafdeling met toepassing van artikel 11 Wbtw

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De inbreng van de bedrijfsafdeling, namelijk X, van de NV A aan een joint venture JV wordt verricht omwille van geldige economische motieven en heeft niet belastingfraude of -ontwijking in de zin van artikel 183bis van het WIB92 als hoofddoel of één der hoofddoelen en maakt een inbreng van een bedrijfsafdeling uit die valt onder het toepassingsgebied van artikel 46, § 1, WIB92, 117, §2, W. Reg., 11 en 18, § 3, Wbtw.
 
Voorafgaande beslissing nr. 2011.237 van 5 juli 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?