In principe btw verschuldigd over diensten ocmw-vereniging voor gemeente

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De OCMW’s van gemeenten kunnen zorgactiviteiten onderbrengen in een OCMW-verenigingen. Men spreekt in dergelijk van een zorgbedrijf. Zo een zorgbedrijf wordt niet bij wijze van stichting (bij wet, koninklijk of ministerieel besluit, decreet of verordening), maar bij wijze van vereniging opgericht.
In zijn beslissing nr. ET 129.914 van 27 april 2016, stelt de fiscus dan ook dergelijke verenigingen voor de btw aangemerkt worden als gewone btw-plichtigen met recht op aftrek. De btw-plicht van deze handelingen geldt zowel voor de prestaties naar de overheid toe, als voor de prestaties voor derden.
Zo een zorgbedrijf kan een brede waaier van diensten verstrekken. Elk van die diensten of goederenleveringen volgt voor de btw zijn eigen regeling (kinderopvang, onroerende verhuur, gezinshulp, …).
Dus ook de zorgdiensten die de zorgvereniging voor de gemeente verstrekt, dienen in principe met btw te worden belast. Sommige van deze diensten kunnen eventueel vrijgesteld zijn van btw door artikel 44 Wbtw, mits uiteraard de in de wettelijke bepaling gestelde voorwaarden voor de btw-vrijstelling vervuld zijn.
Het spreekt voor zich dat de gemeenten de over deze zorgdiensten aangerekende btw enkel zullen kunnen aftrekken wanneer zij deze diensten gebruiken voor het verrichten van aan btw onderworpen handelingen (dus niet voor op hun beurt door artikel 44 Wbtw​ vrijgestelde handelingen of handelingen die niet aan de btw onderworpen omdat ze als overheid zijn verricht).
Vr. & Antw. Kamer, 2015-2016, 54-082, 15 juli 2016, vraag nr. 972, R. Hufkens, 23 mei 2016


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?