Huurder verricht werken aan gebouw voor verhuurder indien hij in ruil voor uitgevoerde werken vermindering krijgt van huurlasten

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Het commissionairsprincipe van artikel 20, §1 Wbtw is van toepassing wanneer de huurder werken laat uitvoeren aan een gehuurd pand en in ruil voor deze uitgevoerde werken van de verhuurder een vermindering of kwijtschelding bekomt van de huurlasten, in casu het tijdelijk niet moeten tussenkomen in de interestlast van de verhuurder.
 
De huurder moet dus in de mate waarin hij op dergelijke wijze wordt vergoed, deze werken factureren aan de verhuurder.
 
HvB Antwerpen, 1 maart 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?