Hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders indien faillissement pas wordt uitgesproken na kennisgeving aansprakelijkheid door fiscus

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Wanneer de fiscus de bestuurders van een vennootschap hoofdelijk aansprakelijk wil stellen voor niet-betaalde btw-schulden, dan moeten zij de bestuurders hiervan via aangetekend schrijven op de hoogte brengen.
 
Indien de bestuurders naar aanleiding van dit schrijven het faillissement aanvragen, blijven zij aansprakelijk voor de niet-betaalde btw zolang zij niet aantonen dat de niet-betaling niet hun fout is.
 
Rb. Antwerpen, 22 november 2010


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?