GKS: update registratieverplichting en uitzonderingen

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Op 28 februari verstrijkt de deadline voor de verplichte registratie als gebruiker van een geregistreerd kassasysteem (GKS). Deze registratie is in principe verplicht voor alle btw-plichtigen van wie in 2014 de horecaomzet voor minstens 10% bestaat uit maaltijden die ter plaatse worden verbruikt.
De fiscus laat nu weten dat btw-plichtigen die aan voormelde voorwaarde voldoen maar reeds weten dat ze ten laatste op 31 december 2015 hun zaak stopzetten of hun horeca-activiteiten zo wijzigen dat er geen verbruik ter plaatse meer mogelijk is, zich alsnog moeten registreren als GKS-gebruiker, maar de datum van voornoemde stopzetting of wijziging per mail moeten melden op secr.gksce@minfin.fed.be. Zij moeten dan geen GKS meer aanschaffen in 2015. Laten zij hun zaak over, dan kunnen ze kiezen alsnog een GKS aan te schaffen en dit vervolgens over te dragen aan de overnemer. De kans is groot dat een controleambtenaar na de datum van stopzetting of wijziging zal langskomen om na te gaan of er inderdaad geen verbruik ter plaatse van maaltijden meer mogelijk is.
Voormelde tolerantie is enkel van toepassing op stopzettingen en activiteitenwijzigingen die plaatsvinden in 2015, of activiteitenwijzigingen die reeds in 2014 hebben plaatsvonden.
Feitelijke verenigingen die als btw-plichtige zijn geregistreerd, kunnen zich momenteel niet registreren als GKS-gebruiker. De fiscus zoekt op dit moment naar een technische oplossing voor dit probleem. Daarom wordt voor dergelijke verenigingen de registratieplicht uitgesteld tot minstens 30 april 2015. Hetzelfde geldt voor ondernemingen die hun gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen nog moeten actualiseren om de GKS-registratie te kunnen vervolledigen.
Staatssecretarissen Elke Sleurs en Bart Tommelein hebben nogmaals bevestigd dat pas vanaf 2016 controles zullen uitgevoerd worden op de aanwezigheid en het gebruik van een GKS. Wel moeten alle btw-plichtigen sedert 1 januari 2015 steeds een controledocument uitreiken voor de maaltijden die ze verstrekken die ter plaatse worden verbruikt, en voor de daarbij geserveerde dranken. Zij die in 2015 niet moeten registreren voor een GKS, zijn verplicht de btw-bonnetjes van de erkende drukkers hiervoor te gebruiken. Wie in 2015 overschakelt op een GKS, kan in afwachting van de ingebruikneming ervan, kiezen welke vorm dit controledocument aanneemt. De fiscus heeft nogmaals bevestigd dat de boetes voor het niet uitreiken van btw-bonnetjes alleszins niet geschorst zijn voor het jaar 2015.
Tot slot geven we nog mee dat de laatste hand wordt gelegd aan een administratieve beslissing die btw-plichtigen zal ontslaan van de registratie en het gebruik van een GKS wanneer zij zelf geen restaurant- of cateringdiensten verrichten, maar hiervoor beroep doen op derden en zij deze diensten enkel doorrekenen aan hun klanten. Het is nog even wachten vooraleer we de juiste voorwaarden kennen om deze tolerantie toe te kunnen passen. Deze tolerantie zou blijkbaar enkel ingeroepen kunnen worden door btw-plichtigen die geen horeca-activiteiten uitoefenen. Bovendien zouden btw-plichtigen die deze tolerantie toepassen, met uitzondering van de organisatoren van seminaries, steeds btw-bonnetjes moeten uitreiken voor de voor het verbruik ter plaatse verstrekte maaltijden en de daarbij geserveerde dranken.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?