GKS: uitbater feestzaal mag zelfde regeling als traiteur toepassen

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Exploitanten van een inrichting waar een GKS moet worden gebruikt, moeten het GKS-ticket uitreiken bij de voltooiing van de dienst, maar dit is niet altijd haalbaar (bv. voor de uitbater van een feestzaal die een huwelijksfeest verzorgt).
Daarom aanvaardt de fiscus dat er geen GKS-kasticket uitgereikt moet worden bij de voltooiing van de dienst wanneer dit praktisch niet mogelijk is, op voorwaarde dat:

de handeling op voorhand werd geregistreerd op het kassasysteem ter waarde van de offerte, bestelbon of geschatte waarde;
eventuele correcties binnen de zeven kalenderdagen na het evenement worden geregistreerd op het kassasysteem;
beide kastickets moeten worden uitgereikt aan de klant, eventueel samen met de factuur, uiterlijk op de 15de dag van de maand volgend op die waarin de dienst plaatsvond.

Vr. & Antw. Kamer, 2015-2016, 54-069, 14 april 2016, Vraag nr. 726, E. Van Hoof, 12 januari 2016​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?