GKS-registratie: in sommige gevallen uitstel tot 30 april 2015

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De fiscus laat weten dat btw-plichtigen die zich in één van de volgende situaties bevinden en die zich moeten registreren voor het gebruik van een geregistreerd kassasysteem (GKS), hiervoor tijd krijgen tot en met 30 april 2014. De registratie is in sommige van die situaties momenteel toch niet mogelijk omwille van technische problemen.
 

btw-plichtigen​ die hun gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) nog moeten aanpassen. Zij ondervinden momenteel toegangsproblemen tot de e-services van de FOD Financiën. Het gaat dan om de volgende oorzaken:

ofwel zijn er geen wettelijke vertegenwoordigers opgenomen in de KBO;
ofwel zijn er geen vestigingseenheden geregistreerd in de KBO;

personen die problemen hebben met de pin/puk code van hun e-ID moeten dit oplossen via de gemeenten en dit kan al snel een drietal weken duren;
beschikt de wettelijke vertegenwoordiger die de registratie moet doen niet over een Belgische e-ID (buitenlandse vertegenwoordigers), dan moet zij om te registreren gebruik maken van een token dat aangevraagd moet worden via de lokale kantoren van Fedict bij een 70-tal gemeenten, maar ook deze procedure neemt een aantal weken in beslag;
feitelijke verenigingen zonder vestigingseenheid in de KBO kunnen zich momenteel niet registreren. De fiscus zoekt hier nog naar een technische oplossing.

 
www.financien.belgium.be


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?