GKS moet aangepast worden aan afrondingsregels cashbetalingen

Gepubliceerd op 29 november 2019

Vanaf 1 december 2019 zijn onderneming verplicht om de cash-betalingen van consumenten af te ronden naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf cent. Dus als er bv. op het kasticket een te betalen bedrag van 48,73 euro is vermeld, dan zal de consument die contant betaalt 48,75 euro moeten betalen. De fiscus lichtte de gevolgen op het vlak van btw van deze afrondingsregels toe in zijn circulaire nr. 123 dd. 27.11.2019. In een afzonderlijke circulaire gaat hij dieper in op de gevolgen voor het geregistreerd kassasysteem (GKS).

1. Afrondingen van alle betalingen
Voormelde afrondingsverplichting geldt enkel voor betalingen in speciën. Maar een onderneming kan er ook voor kiezen om al haar ontvangen betalingen af te ronden. Daarom moet die specifieke mogelijkheid ook voorzien worden in het GKS. De fiscus merkt bovendien op dat de keuze voor afrondingen van andere betalingen dan in speciën, gemaakt wordt voor het geheel van die andere betalingen, en niet per handeling. Deze regels gelden niet voor maaltijd- of ecocheques en waardebonnen.

2. Bonnen, cheques, enz.
Betalingen met maaltijd- of ecocheques en waardebonnen moeten altijd als eerste behandeld worden. De afronding bij een cahsbetaling gebeurt dus nadat eerst voormelde betaalmiddelen op het totaal zijn toegerekend.
Dus moeten in het GKS minstens de volgende betaalmedia voorzien zijn:

‘MAALTIJDCHEQUE’ waarmee een betaling NOOIT mag afgerond worden;
‘WAARDEBON’, waarmee een betaling NOOIT mag afgerond worden;
‘CASH’, waarmee een betaling ALTIJD wordt afgerond;
‘ELEKTRONISCH’, waarmee een betaling KAN worden afgerond (keuze uitbater).

Cheques en bonnen mogen als betaalmiddel op één lijn (toets) gecombineerd worden, cash mag slechts op één lijn voorkomen en elektronische betalingen mogen gespreid worden over verschillende lijnen naargelang de soort van elektronische betaling (Maestro, VISA, …).

3. Wijze van afrondingen
De circulaire bevat verder bij wijze van voorbeeld de technische regels die gevolgd moeten worden voor het afronden van betalingen in verschillende situaties:

één tafel, één persoon, één btw-kasticket;
één tafel, 10 personen, 10 btw-kastickets;
één tafel, 10 personen, 1 btw-kasticket;

 
4. Btw-kasticket
In de technische circulaire over het GKS (nr. 33 dd. 08.11.2016) wordt bij de eisen voor het btw-kasticket en het vereenvoudigd btw-kasticket bijkomend voorzien in de volgende verplichte vermelding: het door de consument betaalde bedrag, opgesplitst per betaalmiddel en zo nodig afgerond, waarbij minimaal het onderscheid gemaakt moet worden tussen betaling in maaltijdcheques/waardebons, in speciën (CASH) en elektronische betaalmiddelen.

5. X- en  Z-rapporten
In de technische circulaire over het GKS (nr. 33 dd. 08.11.2016) wordt bij de eisen ten aanzien van de verplichte aanmaak van rapporten bijkomend voorzien in de volgende verplichte vermelding op het X-rapport en het Z-rapport: het totaalbedrag van de afrondingen bij betaling.

6. Inwerkingtreding
De software van geregistreerde kassystemen moet met een update aan deze nieuwe regels worden aangepast. De producent moet die update meedelen aan het GKS-team van de FOD Financiën. De update mag hij bij klanten-handelaars enkel installeren na goedkeuring van het GKS-team.
Nieuwe kassystemen die een erkenning als GKS willen krijgen (aangeboden na 27.11.2019) zullen aan de hiervoor vermelde afrondingsregels moeten voldoen.
 
Fisconetplus, circulaire nr. 124, 27 november 2019


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?