GKS: fiscus verduidelijkt ‘verbonden uitbating’

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

In een niet gepubliceerde beslissing bevestigt de administratie dat als één materieel verbonden uitbating worden beschouwd:

de situatie waarbij in eenzelfde theatergebouw enerzijds een foyer (ontvangstruimte, drankgelegenheid tijdens de pauze van de voorstellingen) en anderzijds een café waar ook maaltijden geconsumeerd worden, worden uitgebaat, aangezien men zonder het pand te moeten verlaten van de ene uitbating naar de andere kan gaan.

de situatie waarbij een btw-plichtige op een domein verschillende zalen uitbaat, bv. een feestzaal (hoofdgebouw) en een afzonderlijk gebouw (schuur), waar eveneens horeca-activiteiten worden verricht, ook al moet men langs buiten van het ene gebouw naar het andere gebouw gaan.

Dit heeft tot gevolg dat voor de berekening van de 10%-drempel voor het al dan niet verplicht gebruik van een GKS, de omzet van alle inrichtingen meegerekend moet worden.
Indien op basis van deze berekening een GKS moet worden gebruikt, dan moet er in alle inrichtingen een ticket GKS worden uitgereikt voor de aldaar verrichte horecahandelingen.
​Het is voldoende dat in één van de inrichtingen een GKS wordt geïnstalleerd dat wordt gebruikt voor het uitreiken van alle tickets voor de horecahandelingen in alle inrichtingen​.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?