Geregistreerde kassa verplicht tegen 1 januari 2016

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Btw-plichtigen wiens horeca-omzet voor minstens 10% bestaat uit het verstrekken van maaltijden voor verbruik ter plaatse, moeten voor al hun horeca-handelingen aan hun klanten een ticket uitreiken via een geregistreerd kassasysteem. Deze wettelijke verplichting werd al meermaals uitgesteld.
Hoewel de wettelijk voorziene datum van inwerkingtreding van 1 januari 2015 behouden blijft, bevestigt de minister uitdrukkelijk dat de betrokken btw-plichtigen tijd krijgen tot 1 januari 2016 om zo een geregistreerd kassasysteem in gebruik te nemen.
Uitbaters die reeds voor deze datum vrijwillig gebruik maken van dergelijk kassasysteem, zullen reeds kunnen genieten van de vermindering van de sociale lasten voor max. 5 voltijdse werknemers.
De FOD Financiën stelt een FAQ (klik hier) ter beschikking met betrekking tot het geregistreerd kassasysteem.
Klik hier voor meer info over de vermindering van de sociale bijdragen die u kan genieten indien u gebruik maakt van en geregistreerd kassasysteem.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?