Geregistreerde kassa uitgesteld tot 2014

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Uit een brief van de minister van financiën gericht aan N-VA Kamerlid Veerle Wouters, blijkt nu toch dat de invoering van het verplicht gebruik van een geregistreerd kassasysteem voor horeca-uitbaters die ‘geregeld’ maaltijden voor verbruik ter plaatse verstrekken, wordt uitgesteld naar 1 januari 2014. Van een afstel is dus ‘vooralsnog’ geen sprake.
De minister verduidelijkt dat het ‘geregistreerd kassasysteem’ in feite een uitbreiding is van de bestaande kassasystemen met een ‘Fiscale Data Module (FDM)’. Het probleem bij de invoering van het geregistreerd kassasysteem heeft dus niets te maken met de moeilijkheidsgraad van het systeem en dus ook niet met de kostprijs ervan. Maar wat voor een horeca-uitbater de exacte kostprijs zal zijn om zijn kassasysteem te laten aanpassen is volgens de minister op dit moment niet te bepalen, gelet op de grote variëteit aan kassa’s die momenteel worden gebruikt.
Tijdens de eerste jaarhelft van 2013 zouden de aangeboden kassasystemen worden gecertificeerd door de administratie. Vervolgens zullen de horeca-uitbaters een lijst van gecertificeerde systemen kunnen raadplegen zodat zij met zekerheid een systeem kunnen aankopen.
Vanaf de tweede jaarhelft van 2013 zouden de horeca-uitbaters die een geregistreerd kassasysteem moeten of willen gebruiken, zich moeten registreren via de online tool van de btw-administratie waardoor zij ook van de administratie hun smart-card (VSC), die de beveiliging van de gegevens van het geregistreerd kassasysteem moet garanderen, zullen ontvangen.
Vanaf 2014 zouden de geregistreerde kassasystemen dan ‘gefaseerd’ in gebruik worden genomen, maar hoe deze fasering zal worden bepaald, is nog niet duidelijk. Tegen eind 2014 zou dan elke horeca-uitbater die erover moet beschikken, een geregistreerd kassasysteem hebben.
Voor wat de uitreiking van btw-bonnetjes betreft, vermeldt de minister enkel dat de overgangsbepalingen hierover zullen worden aangepast. Wat deze aanpassing inhoud is formeel nog niet bevestigd, maar volgens de btw-administratie zou het er op neerkomen dat de uitbaters die enkel ‘lichte maaltijden’ verstrekken in 2013 nog geen btw-bonnetjes zullen moeten uitreiken. Idem voor de frituristen die aan de voorwaarden voor deze vereenvoudigingsregeling voldoen (punt 19 van aanschrijving 6 van 1999). 
Tot slot kondigt de minister nog de publicatie van een circulaire aan waarin dit alles nog eens duidelijk zou worden opgenomen.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?