Gemengde holdingvennootschap moet bewijs leveren van aanwending kosten voor volledige btw-aftrek

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Een holdingvennootschap die managementdiensten verricht onder toepassing van btw en daarnaast ook louter aandelen aanhoudt met het oog op het innen van dividenden en het realiseren van een eventuele meerwaarde bij een latere verkoop is een gedeeltelijke btw-plichtige.
 
Om de btw geheven van kosten volledig te kunnen recupereren, moet deze holdingvennootschap kunnen aantonen dat betreffende kosten integraal werden aangewend voor de btw-activiteit.
 
Rb. Brussel, 7 januari 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?