Geen uitstel meer voor btw-verplichtingen

Gepubliceerd op 10 juni 2020

In het kader van de coronacrisis verleende de fiscus onder meer uitstel voor de indiening van btw-aangiftes, de klantenlisting  en de betaling van verschuldigde btw. Voor de handelingen vanaf mei 2020 wordt geen uitstel meer verleend.
Dus moet uiterlijk 20 juni 2020:

de btw-aangifte over de maand mei 2020 ingediend worden;
de intracommunautaire opgave over de maand mei 2020 ingediend worden;
de verschuldigde btw die blijkt uit de btw-aangifte over de maand mei 2020 betaald worden (dus nog voordat de btw van de aangifte van april moet worden betaald – 20 juli 2020).

Maandaangevers die recht hebben op maandelijkse btw-teruggaaf (starters en vergunninghouders) moeten, om binnen de normale termijn hun btw-tegoed volgend uit de btw-aangifte van de maand mei 2020 terugbetaald te krijgen, die aangifte ook ten laatste op 20 juni 2020 indienen.
Btw-plichtigen die hun activiteiten hebben stopgezet na 30 april 2020 hebben terug drie in plaats van vier maanden, te rekenen vanaf de datum van die stopzetting, om hun klantenlisting in te dienen.

FOD Financiën, nieuwsbericht, 9 juni 2020


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?