Geen margeregeling indien verkoop wagen waarvoor geen factuur moet uitgereikt niet in dagontvangstenboek is opgenomen

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Wanneer een wederverkoper een wagen onder de winstmargeregeling verkoopt en hiervoor niet verplicht is een factuur uit te reiken, dan moet deze verkoop afzonderlijk in het dagontvangstenboek worden opgenomen (artikel 9, KB 53). De rechtbank weigert de margeregeling omdat in casu deze verplichting niet werd nageleefd en de wederverkoper het tegenbewijs van het wettelijk vermoeden van verkoop onder de normale regeling niet kan leveren.
 
Rb. Antwerpen, 8 januari 2010


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?