Geen kwartaalvoorschotten meer vanaf 1 april 2017

Gepubliceerd op 10 februari 2017

In juli vorig jaar kondigde de minister in zijn antwoord op een parlementaire vraag aan dat de fiscus werk zou maken van de afschaffing van de verplichting voor kwartaalindieners van de periodieke btw-aangifte, om nog btw-voorschotten te moeten betalen.
In een persbericht kondigt de minister nu aan dat deze verplichting afgeschaft zal worden vanaf 1 april 2017 en dat het koninklijk besluit hiertoe op korte termijn gepubliceerd zal worden in het Belgisch Staatsblad.
Kwartaalaangevers zu​​llen wel gehouden zijn om, zoals de maandaangevers, tegen 24 december van het kalenderjaar een voorschot op de btw voor het vierde kwartaal te betalen.
Persbericht, 19 januari 2017


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?