Geen GKS bij uitsluitend onderaanneming

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Btw-plichtigen die op basis van de 10%-regel een GKS zouden moeten gebruiken, maar die de restaurant- of cateringdiensten niet zelf verrichten door beroep te doen op onderaannemers, en dus deze diensten alleen maar doorrekenen aan hun klanten, zijn niet verplicht te registreren voor, noch gebruik te maken van een GKS, op voorwaarde dat zij:
 

de restaurant- of cateringdiensten verstrekken aan de eindconsument;
dit niet doen met eigen middelen;
hiervoor beroep doen op onderaannemers die naast een factuur ook gehouden zijn een GKS-ticket uit te reiken.

 
De btw-plichtige mag bij het verstrekken van de restaurant- of cateringdiensten wel zijn eigen middelen inzetten (infrastructuur, personeel voor de bediening,…) en zelf de dranken schenken die bij de maaltijden worden gebruikt, zolang hij maar niet helpt bij de bereiding van de maaltijden en/of instaat voor de aankoop van de voedingswaren. In dat geval zal hij door de fiscus beschouwd worden als handelend met eigen middelen waardoor de tolerantie niet van toepassing is.
Met de ‘eindconsument’ bedoelt de fiscus het verstrekken in de fase van het verbruik, wat onder meer het geval is wanneer deze diensten worden verricht voor een vennootschap die haar personeel of genodigden van de maaltijd laat genieten.
Btw-plichtigen die van deze tolerantie gebruik maken, moeten dan wel btw-bonnetjes uitreiken voor de ter plaatse verbruikte maaltijden en de daarbij genuttigde dranken, tenzij er reeds een factuur voor die diensten is uitgereikt uiterlijk bij de voltooiing ervan.
Zo zullen bv. begrafenisondernemers niet verplicht zijn een GKS te gebruiken wanneer zij in hun eigen zaal rouwmaaltijden verstrekken maar minstens voor het aanleveren van de maaltijden beroep doen op een onderaannemer die daarvoor gehouden is een GKS-ticket uit te reiken.
Btw-plichtigen die, al is het maar een klein deel, hun restaurant- of cateringdiensten met eigen middelen verstrekken (bereiding en/of aankoop ingrediënten) en die de 10%-drempel bereiken, moeten een GKS gebruiken, ook voor die diensten waarvoor ze uitsluitend op onderaannemers beroep doen.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?