Geen btw-vrijstelling voor lidgelden van VZW die tegenprestatie zijn voor supportdiensten

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Een vzw die aan de kopers van een softwarepakket gedurende een jaar support via een helplijn aanbiedt en die vervolgens voor elk volgend jaar een “lidgeld” aanrekent waardoor het “lid” gebruik kan blijven maken van de supportdiensten, moet deze bijdragen aan de btw onderwerpen.
 
Dat er leden zijn die geen bijdrage betalen doet niet ter zake aangezien dergelijke leden geen gebruik kunnen maken van de support diensten.
 
Dat bepaalde leden die wel de bijdrage betalen geen beroep doen op de supportdiensten doet evenmin ter zake (Cf. HvJ, Kennemer Golf and Country Club, C-174/100, 21 maart 2002).
 
De vzw moet echter de btw niet betalen. Er is door de administratie nooit enige opmerking gegeven over het niet aanrekenen van btw. De fiscus roept de voorrang van het wettelijkheidsbeginsel in op het opgewekt vertrouwen waarop de btw-plichtige zicht beroept. De vrijstelling in casu betreft echter een specifieke feitenkwestie waardoor de vzw zich terecht op het vertrouwensbeginsel beroept.
 
HvB Brussel, 16 juni 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?