Geen btw-registratie verplicht voor deeleconomie

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Bij deeleconomie consumeren, produceren en verhandelen mensen onderling producten, diensten, kennis en geld, gefaciliteerd door peer-to-peer marktplaatsen, business-to-business marktplaatsen en coöperatieven.
Voorbeelden hiervan zijn Airbnb en Uber.
Met een nieuwe programmawet wil de wetgever nu ook de fiscale kant van deze deeleconomie regelen.
Op het vlak van btw zou er geen btw-registratie verplicht zijn wanneer aan alle voorwaarden van de bijzondere regeling voor de deeleconomie is voldaan. Eén van deze voorwaarden is de omzet per jaar niet hoger mag zijn dan € 5.000 EUR. De leverancier/dienstverlener wordt daardoor in principe ontslagen van alle btw-verplichtingen. Anderzijds zal hij de btw geheven van zijn aankopen niet kunnen recupereren.
Airbnb en andere online platformen die de occasionele verhuur van kamers of woningen regelen, zouden niet van deze regeling kunnen genieten
Ook voor zij die werken in onroerende staat verrichten, zou deze regeling gelden (in tegenstelling tot de vrijstellingsregeling kleine ondernemingen waar dergelijke dienstverrichters van uitgesloten zijn.
Via diezelfde programmawet zou de fiscus ook de verplichting voor het indienen van een nih​illisting afschaffen.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?