Geen btw ingeval vernietiging of verlies goederen onder douaneregeling extern communautair douanevervoer

Gepubliceerd op 5 juni 2017

Is er btw verschuldigd wanneer goederen die onder de regeling extern communautair douanevervoer zijn geplaatst geheel worden vernietigd of wanneer een deel ervan onherstelbaar verloren gaat?
Het Hof van Justitie moest zich hierover uitspreken in een zaak waar tankwagons gevuld met solvent onder de regeling extern communautair douanevervoer werden geplaatst, maar tijdens het vervoer van die goederen over het Letse grondgebied werd vastgesteld dat de onderste losinstallatie van een van de tankwagons lekte. 
Volgens het Hof kan de algehele vernietiging of het onherstelbare verlies van onder de regeling extern communautair douanevervoer geplaatste goederen enkel leiden tot een ‘invoer’ indien deze omstandigheden gelijk kunnen worden gesteld met het onttrekken van dergelijke goederen aan die douaneregeling.
Goederen die geheel zijn vernietigd of onherstelbaar verloren zijn gegaan terwijl zij onder de regeling extern communautair douanevervoer waren geplaatst, kunnen niet terechtkomen in het economische circuit van de EU. Zij kunnen dan ook niet beschouwd worden als zijnde onttrokken aan de douaneregeling, en dus evenmin als ‘ingevoerd’ in de zin van de btw-richtlijn. Er is dan ook geen btw verschuldigd voor het geheel vernietigde of onherstelbaar verloren gegane deel van goederen die onder de regeling extern communautair douanevervoer zijn geplaatst.
Daarnaast bespreekt dit arrest ook nog de relevante gevolgen inzake douane.
HvJ, C-154/16, Latvijas Dzelzceļš, 18 mei 2017


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?