Geen btw-aftrek op deel kosten dat koper aan verkoper verschuldigd is bij openbare verkoop

Gepubliceerd op 29 januari 2021

De kosten van een openbare verkoop vallen ten laste van de verkoper. De koper is wel gehouden tot een forfaitaire bijdrage in de kosten van de verkoop. Een deel heeft dus ook betrekking op het btw-bedrag dat de notaris aan de staat verschuldigd is voor zijn aan de verkoper verrichte diensten.
Gaat de koper akkoord met de overeenkomst, dan is hij ervan op de hoogte dat de werkelijke kosten van de verkoop, met inbegrip van de verschuldigde btw op de kosten en het ereloon van de notaris, ten laste zijn van de verkoper. Omdat de koper deze belasting niet heeft voldaan, heeft hij logischerwijs geen recht op de btw-aftrek.

Vr. & Antw. Kamer, 2020-2021, 55-030, 9 december 2020, vraag 41, V. Scourneau, 4 november 2020


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?