Geen borgstelling meer voor betaling invoer-btw in btw-aangifte

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De btw die verschuldigd is bij invoer van goederen wordt in principe betaald aan de douane zelf of aan de douanedeclarant.
Bedrijven kunnen echter een vergunning (ET 14.000) aanvragen waardoor ze de invoer-btw niet meer onmiddellijk moeten betalen, maar waarbij ze deze verschuldigde btw kunnen aangeven in hun btw-aangifte, waar hij volgens de normale regel ook in aftrek kan worden genomen. Dit heeft als voordeel dat de verschuldigde invoer-btw geen impact meer zal hebben op de cash-flow van het bedrijf.
Behalve dan voor wat de borgstelling betreft, want om zo een vergunning te krijgen moeten de bedrijven vandaag nog een borg storten ten belope van 1/24ste van de btw die over de invoeren van het vorige kalenderjaar verschuldigd was.
De regering heeft nu beslist de verplichting tot borgstelling af te schaffen. Deze maatregel moet enerzijds de liquiditeitspositie van de bedrijven verbeteren, anderzijds wordt een concurrentieel nadeel met bv. de haven van Rotterdam afgeschaft, want in Nederland kan bij invoer de btw ook worden voldaan via de btw-aangifte, zonder dat hiervoor een borgstelling nodig is.
De afschaffing zou ingaan per 1 oktober 2012. Dat betekent dat voor alle aanvragen voor een vergunning ET 14.000 vanaf die datum geen borgstelling meer vereist zal zijn. Bedrijven die reeds over een vergunning ET 14.000 beschikken en een borgstelling hebben uitstaan, zullen deze borg in principe kunnen terugvragen via rooster 62 van hun btw-aangifte in 2013. Vermoedelijk zal dat kunnen vanaf de aangifte over de maand januari (in te dienen 20/2/2013) of de aangifte over het eerste kwartaal (in te dienen 20/4/2013), maar hierover zal de administratie nog richtlijnen publiceren.
Bovendien heeft de minister bevestigd dat deze regeling zal worden uitgebreid naar buitenlandse btw-plichtigen die in België vertegenwoordigd worden door een vooraf erkend persoon (globale vertegenwoordiger) onder een BE0796.5…-nummer. Vandaag kunnen enkel buitenlandse btw-plichtigen die een periodieke btw-aangifte indienen in België, deze vergunning aanvragen.
Voor meer info met betrekking tot de vergunning ET 14.000, zie de circulaire nr. 22 van 2002.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?