Geen boete bij spontane regularisatie waarbij administratie zelf tussenkomt

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Onderneming A voert goederen in in België maar geeft deze invoeren aan op een btw-nummer en bijhorende vergunning voor verlegging van heffing van invoer-btw van een andere groepsvennootschap. Deze handelingen worden echter niet opgenomen in de btw-aangifte van deze andere groepsonderneming zodat de verlegging van de invoer-btw nooit effectief werd opgenomen.
 
In het kader van een spontane regularisatie neemt haar fiscaal adviseur contact op met de btw-administratie teneinde via overleg te komen tot een rechtzetting van deze situatie. Hierbij wordt overeengekomen dat de invoerdocumenten niet moeten worden geannuleerd en hermaakt. Bij deze rechtzetting legt de administratie aan de btw-plichtige echter een boete op van 5% die ze niet wil kwijtschelden op basis van artikel 3 van het KB nr. 41.
 
Volgens het Hof betekent de tussenkomst van de administratie in de rechtzetting geenszins dat het niet om een spontane rechtzetting zou gaan. De bepaling “zonder tussenkomst van de administratie” doelt volgens het Hof enkel op controledaden van de fiscus die de onregelmatigheden aan het licht brengen. In deze zaak is er dus geen dergelijke tussenkomst van de administratie geweest en de boete wordt dan ook kwijtgescholden.
 
HvB Brussel, 15 juni 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?