Geen akkoord Europese Raad over algemene verlegging van heffing en verlaagde btw op e-publicaties

Gepubliceerd op 13 juli 2018

De Ecofin-Raad van 13 juli 2018​ besprak twee ontwerprichtlijnen die de lidstaten enerzijds toe moeten staan tijdelijk een algemene verlegging van heffing voor de btw, en anderzijds tijdelijk een verlaagd tarief voor e-publicaties in te voeren.
De ontwerprichtlijn voor de tijdelijke invoering van een algemene verlegging van heffing werd door bepaalde lidstaten voorgesteld in de strijd tegen btw-fraude. Ze zou toegepast kunnen worden op goederenleveringen en dienstprestaties voor meer dan € 10.000.
De ontwerprichtlijn voor een tijdelijk verlaagd btw-tarief op e-publicaties heeft als bedoeling, in het kader van het digitale markt programma van de Commissie, de elektronische publicaties gelijk te stellen met fysieke publicaties. Deze mogelijkheid tot een verlaagd tarief zou tijdelijk zijn in afwachting van de invoering van een definitief btw-systeem.
Beide ontwerpen werden reeds besproken op de Ecofin Raad van 25 mei 2018, maar de lidstaten konden toen geen akkoord bereiken. Oostenrijk, voorzitter van de Raad tot eind 2018, plaatste toch dezelfde teksten opnieuw op de agenda van de Ecofin Raad van 13 juli 2018, maar alweer kon er geen akkoord bereikt worden. De lidstaten hopen een akkoord te bereiken in de Ecofin Raad van oktober 2018. 


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?