Geen 6% voor verkoop sociale woningen rechtstreeks aan de sociale doelgroep

Gepubliceerd op 17 mei 2017

Het verlaagd tarief van 6% voor de verkoop van woningen in het kader van de sociale huisvesting (rubriek XXXVI van tabel A bij KB nr. 20) is gekoppeld aan onder meer de voorwaarde dat het gaat om gebouwen die worden verkocht aan:

gewestelijke huisvestingsmaatschappijen en door hen erkende maatschappijen voor sociale huisvesting;
het Vlaams Woningfonds;
“le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie”;
het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De verkopen van door een projectontwikkelaar gebouwde sociale huurwoningen aan erkende maatschappijen voor sociale huisvesting genieten dus het verlaagde btw-tarief van 6% mits ook aan de overige voorwaarden van rubriek XXXVI van de tabel bij het KB nr. 20 is voldaan.
De minister bevestigt dat de levering van sociale koopwoningen rechtstreeks aan de sociale doelgroep in plaats van aan één van bovenvermelde instellingen het verlaagd tarief niet kan genieten. Dat bij de realisatie van het project het Vlaams ministerieel besluit van 14 mei 2013 gerespecteerd wordt, houdt op zich geen erkenning in zoals hiervoor bedoeld.
Kamercommissie Financiën, 2016-2017, COM 659, Vraag nr. 18170, G. Smaers, 10 mei 2017​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?