Geen 6% op 50.000 euro indien werken pas aanvangen in 2011 door faillissement vorige aannemer

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Om van het verlaagde btw-tarief van 6% op een schijf van 50.000 euro voor de oprichting van een nieuw gebouw te kunnen genieten, moest men vóór april 2010 een bouwaanvraag indienen. Sinds 1 januari 2011 geldt opnieuw een btw-tarief van 21 %.
Een bouwheer die vóór 1 april 2010 zijn aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning heeft ingediend bij de bevoegde overheid en die pas in 2011 kan starten of verder gaan met de bouw van zijn privéwoning wegens andere onvoorziene omstandigheden buiten zijn wil, zoals faillissement van de oorspronkelijk voorziene aannemer, kan ten aanzien van de btw die opeisbaar wordt na 31 december 2010 niet genieten van het verlaagd btw-tarief van 6 % van het inmiddels (2011) niet meer van toepassing zijnde artikel 1quinquies van het koninklijk besluit nr. 20 inzake btw-tarieven.
 
Een maatregel die in dergelijk geval toch nog het verlaagd tarief zou toestaan, zou volgens de minister strijdig zijn met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en met het neutraliteitsbeginsel van de btw.
Vr. & Antw. Senaat, 25 augustus 2011, vraag 5-2708, De Padt, 12 juli 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?