Forfaitair belaste rechtspersonen vanaf 1 januari 2020 onder regeling kwartaalaangiften of kleine onderneming

Gepubliceerd op 15 december 2019

Met de wet van 30 juli 2018 (B.S. dd. 10.08.2018 – erratum B.S. dd. 28.08.2018) worden vanaf 1 januari 2020 de rechtspersonen uitgesloten van de forfaitaire regeling. Deze btw-plichtigen zullen automatisch onderworpen worden aan de btw-regeling ‘kwartaalaangiften’.
Als zo’n btw-plichtige wil opteren om vanaf 2020 onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen te vallen, dan moet die uiterlijk op 31 december 2019 een brief sturen naar zijn bevoegd team beheer.
Vanaf 1 januari 2020 kunnen enkel de ondernemingen natuurlijke personen nog genieten van de forfaitaire regelingen.

FOD Financiën, nieuwsbericht 13 december 2019


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?