Fiscus zal nieuw standpunt met betrekking tot curator van erfeloze nalatenschap publiceren

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Ondervraagd over aan wie een advocaat moet factureren indien hij door de rechtbank van eerste aanleg is aangesteld als curator van een onbeheerde nalatenschap en zijn vergoeding, ingevolge een deficitaire nalatenschap, ontvangt van de Staat, verwijst de minister neer de beslissing nr. E.T. 126.564 van 18 juli 2014 (nrs. 28 tot 31).
Hij voegt hier wel aan toe dat dit standpunt gebaseerd zou zijn op onvolledige informatie. Zo zou er in het geval van een deficitaire nalatenschap mogelijks geen vergoeding betaald worden aan de curator.
Blijkbaar onderzoekt de administratie momenteel deze specifieke problematiek en zal zij hierover binnenkort een definitief standpunt publiceren.
Vr. & Antw. Kamer, 2014-2015, 54-029, 15 juni 2015, Vraag nr. 311, S. Wilmès, 28 april 2015​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?