Fiscus verduidelijkt verlenging tijdelijke btw-verlaging mondmaskers en hydroalcoholische gels

Gepubliceerd op 19 januari 2021

Ingevolge de coronacrisis verlaagde de wetgever tijdelijk het btw-tarief naar 6% voor de leveringen, intracommunautaire verwervingen en invoeren in het kader van de strijd tegen COVID-19 van mondmaskers en hydroalcoholische gels, en dit vanaf 4 mei 2020 tot 31 december 2020 (KB dd. 05.05.200, B.S. 07.05.2020). De fiscus lichtte deze maatregel toe in zijn circulaire 2020/C/65 dd. 08.05.2020.
Met de wet van 20 december 2020  houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (B.S. 30.12.2020) verlengt de wetgever onder andere deze tijdelijke btw-verlaging tot 31 maart 2021. Waar het KB van 4 mei 2020 voor hydroalcoholische gels niet voorzag in een opsomming van de betrokken GN-codes, is dat bij de verlenging van de maatregel wel het geval.
Volgens de memorie van toelichting bij de wet van 20 december 2020 wil de wetgever op die manier de reeds bestaande tijdelijke btw-verlaging verder verduidelijken om het gebruik van die regeling in de praktijk te vergemakkelijken. De vermelding van die codes heeft geen enkele impact op de draagwijdte van de tarifaire gunstregeling (dus ook voor de periode van 4 mei 2020 tot 31 december 2020 komen in feite enkel de handgels die onder een van deze GN-codes vallen in aanmerking voor het tijdelijk verlaagd btw-tarief).
Naar aanleiding van de verlenging van de tijdelijke btw-verlaging op mondmaskers en hydroalcoholische gels, publiceert de fiscus zijn circulaire 2021/C/6 dd. 18.01.2021. Ook hier herhaalt de fiscus dat de opname van de GN-codes in het nieuwe artikel 1ter KB 20​ enkel een aanvullende verduidelijking is en dat dit geen enkele impact heeft op de draagwijdte van de tarifaire gunstregeling.
Komen volgens artikel 1ter KB 20 dus in aanmerking voor deze tijdelijke btw-verlaging:

mondmaskers bedoeld onder de GN-codes 4818 90 10 00, 4818 90 90 00, 6307 90 98 10, 6307 90 98 91, 6307 90 98 99 en 9020 00 00 80;
hydroalcoholische gels bedoeld onder de GN-codes 2207 20 00, 3808 94 10, 3808 94 20 en 3808 94 90.

Maar op 1 januari 2021 wijzigde ook de gecombineerde douanenomenclatuur waardoor de voormelde GN-codes voor mondmaskers achterhaald zijn. Daarom geeft de fiscus in zijn circulaire de sinds 1 januari 2021 geldende GN-codes voor de mondmaskers die voor deze tijdelijke btw-verlaging in aanmerking komen:

4818 9010 00, 4818 9090 00;
6307 9010 00;
6307 9093 11, 6307 9093 19, 6307 9093 20, 6307 9093 90, 6307 9095 11, 6307 9095 19, 6307 9095 20, 6307 9095 91, 6307 9095 95;
9020 0010 90.

In zijn circulaire 2020/C/65 dd. 08.05.2020 benadrukte de fiscus dat om het tijdelijk verlaagd btw-tarief te kunnen genieten, de leveringen, intracommunautaire verwervingen en invoeren van de bedoelde mondmaskers en handgels moet gebeuren in het kader van de strijd tegen COVID-19. Die voorwaarde vervalt nu volgens de fiscus omwille van de aard van de geviseerde goederen en de volledige aanduiding van de GN-codes van die goederen.
Tot slot herinnert de fiscus er nogmaals aan dat als bij de invoer van deze goederen de voorwaarden voor de tijdelijke btw-vrijstelling vervuld zijn, dan moet die vrijstelling toegepast worden en niet het tijdelijk verlaagd btw-tarief. Deze tijdelijke vrijstelling geldt momenteel voor invoeren tot 30 april 2021 (Europese Commissie, besluit 2020/1573, 28 oktober 2020).

Fisconetplus, circulaire 2021/C/6, 18 januari 2021


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?