Fiscus publiceert forfaits voor 2020

Gepubliceerd op 18 februari 2020

Naar jaarlijkse gewoonte publiceert de fisus op Fisconet de forfaits voor btw (toelichting en desgevallend berekeningsbald) die in 2020 van toepassing zijn. Klik hier voor een overzicht van de forfaits en de link naar Fisconet.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?