Fiscus publiceert circulaire over btw-regeling onderschrijvingsagenten

Gepubliceerd op 16 oktober 2017

 

Artikel 44, § 3, ​4° Wbtw stelt onder meer vrij van btw, de met  handelingen van verzekering en herverzekering samenhangende diensten verricht door makelaars en lasthebbers, met uitzondering evenwel van de diensten als schade-expert.
De fiscus verduidelijkt in een circulaire dat de diensten van onderschrijvingsagenten eveneens als handelingen van verzekering en herverzekering onder deze bepaling van btw zijn vrijgesteld.

Onderschrijvingsagent
Een onderschrijvingsagent is ‘de verzekeringstussenpersoon die, als lasthebber van één of meerdere verzekeringsondernemingen, over één of meerdere mandaten beschikt, waarmee hij hem door verzekeringstussenpersonen aangeboden risico’s kan onderschrijven, in naam en voor rekening van de door hem vertegenwoordigde verzekeringsondernemingen’.
Hij verricht een geïntegreerde dienst bestaande uit:

onderschrijven van de risico’s (dekkingsnota’s, verzekeringscontracten en bijvoegsels) in naam en voor rekening van de verzekeraar
beheer van de op die risico’s betrekking hebbende schadegevallen

Daarbij houdt hij rekening met de omvang van de volmachten overeengekomen met de verzekeraar.
Hij commercialiseert eveneens zijn eigen verzekeringsproducten of stelt die minstens op autonome wijze samen op vraag van zijn klanten.

Diensten inzake het regelen van schadegevallen
Diensten inzake het regelen van schadegevallen zijn onder meer:

het in ontvangst nemen van schadeaangiftes;
het uitvoeren van inhoudelijke schadeafwikkeling;
het opstellen van technische rapporten;
onderzoek van bezwaren;
klachten over de schadeafwikkeling;
verzorgen van briefwisseling met de cliënt (met inbegrip van de wettelijke kennisgevingen).

De diensten inzake het regelen van schadegevallen door een onderschrijvingsagent namens en voor rekening van zijn medecontractant (verzekeringsmaatschappij, andere onderschrijvingsagent … ) vallen niet onder de btw-vrijstelling voor verzekeringshandelingen. Die diensten moeten, indien ze in België plaatsvinden, belast worden aan het normaal btw-tarief.
Maakt deze dienst echter deel uit van de voormelde geïntegreerde dienst van de onderschrijvingsagent, dan geldt de vrijstelling voor handelingen met betrekking tot verzekeringen wel.​
Dit standpunt moet pas verplicht​ worden toegepast vanaf 1 januari 2018. Tot dan kunnen ook onderschrijvingsagenten zich nog beroepen op de administratieve tolerantie waarbij het regelen van schadegallen toch van btw kan worden vrijgesteld.

Fisconetplus, Circulaire nr. 60, 20 september 2017 


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?