Fiscus moet geen fout van bestuurder aantonen voor hoofdelijke aansprakelijkheid bij niet-betaling 2 btw-schulden

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Het Hof van Beroep te Gent bevestigt dat het wettelijke vermoeden opgenomen in artikel 93undecies Wbtw inderdaad de fiscus toelaat bij niet-betaling van twee opeisbare schulden de bestuurde(s) hoofdelijk aansprakelijk te stellen. Met verwijzing naar de voorbereidende werken in de Kamer, stipuleert het Hof dat het hier zowel de 2 opeisbare schulden als het inroepen van de aansprakelijkheid via het aangetekend schrijven hebben plaatsgevonden voor de faillietverklaring van de onderneming door de rechtbank.
 
Eerder was er ook al rechtspraak (bekritiseerd) die het wettelijk vermoeden ook toeliet voor schulden na het faillissement (Rb. Antwerpen 22 november 2010).
 
Maar er is ook rechtspraak die stelt dat de fiscus ingeval van faillissement wel het bestaan van een fout moet aantonen en niet kan terugvallen op het wettelijk vermoeden van artikel 93undecies Wbtw (HvB. Luik, 8 juni 2011).
 
HvB Gent, 10 mei 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?