Fiscus moet akkoord over uitsplitsing omzet niet herroepen wanneer de btw-plichtige zijn uitbatingsomstandigheden wijzigt

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Wanneer een btw-plichtige met de administratie een akkoord sluit over een percentage voor de uitsplitsing van de omzet tussen 6% en 21%, in casu fitness enerzijds en sauna en wellness anderzijds, dan is de controleur niet gehouden dit akkoord te volgen indien de btw-plichtige de uitbatingsomstandigheden waarop het akkoord is gegeven wijzigt, in casu nieuwe inrichting en uitbreiding. Het is evenmin nodig dat de administratie het akkoord eerst herroept.
 
Omdat er geen gegevens voorliggen die toelaten een uitsplitsing te maken in de gecontroleerde periode tussen een deel van de prijs aangerekend door de btw-plichtige aan haar klanten dat een dienst vergoedt belastbaar aan 6 % en een deel van de prijs dat een dienst vergoedt belastbaar aan 21 %, vordert de administratie terecht 21% over de gehele omzet.
 
HvB Brussel, 12 mei 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?