Fiscus moet aantonen dat facturen fictief zijn

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Volgens het Hof van Beroep te Brussel moeten facturen wel degelijk de datum van de levering of de dienst vermelden opdat het recht op aftrek dor de afnemer uitgeoefend kan worden. Het Hof baseert zich onder meer op rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en van het Hof van Cassatie.
 
Voor facturen waar wel de leveringsdatum is vermeld en waarvoor vrachtbrieven en betalingsbewijzen voorgelegd kunnen worden, behoudens twee facturen, is het volgens het Hof aan de administratie om aan te tonen dat deze facturen fictief zouden zijn wanneer zij dit beweerd.
 
De btw-plichtige heeft weliswaar zeer lichtzinnig gehandeld maar zijn goede trouw wordt niet twijfel getrokken en de boete blijft dan ook behouden op 10%
 
HvB Brussel, 15 september 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?