Fiscus mag geen bijkomende onderzoeksdaden verrichten in de uitgebreide verjaringstermijn van 7 jaar wegens bewijskrachtig gegeven

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Wanneer de fiscus de verjaringstermijn uitbreidt naar 7 jaar (artikel 81bis, § 1, 3° Wbtw) in geval van bewijskrachtige gegevens, mag zij gedurende deze uitzonderlijke verjaringstermijn geen onderzoekshandelingen stellen. De bewijskrachtige gegevens veronderstellen dat geen enkele vorm van aanvullend onderzoek nog nodig is.
Rb Gent, 1 februari 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?