Fiscus erkent ‘tax refund cheque’ Departax.com vanaf 1 juni 2018 als verantwoordingsstuk voor btw-teruggaaf btw bij uitvoer in reizigersbagage

Gepubliceerd op 8 mei 2018

Artikel 39, § 1, 4° Wbtw stelt vrij van btw: de leveringen van goederen aan een niet in de Gemeenschap gevestigde reiziger, die deze goederen in België in bezit neemt en ze in zijn persoonlijke bagage uitvoert naar een plaats buiten de Gemeenschap uiterlijk op het einde van de derde maand volgend op de maand waarin de levering plaatsvond.
Normaliter rekent de winkelier de Belgische btw aan die aan de reiziger wordt terugbetaald nadat deze een geldig gevalideerd uitvoerbewijs van de goederen voorlegt.
Mits erkenning door de administratie, kan deze procedure vervangen worden door een systeem waarbij de winkeliers zich aansluiten en bij de verkoop (incl. btw) een document uitreiken op basis waarvan de reiziger de btw bij het verlaten van de EU reeds terugkrijgt.​ De organisatie betaalt de reiziger de btw terug, mits inhouding van een vergoeding. De winkelier krijgt een periodiek overzicht van de door de erkende onderneming op basis van de door de winkelier ingevulde formulieren terugbetaalde btw. De winkelier vraagt op basis van dat document de voldane btw terug en stort deze door aan die erkende onderneming.
De vennootschap ARIMAR ebvba, met zetel in de Rue de Viville 48, 6700 Aarlen​, heeft de Algemene Administratie van de Fiscaliteit een vrijstellingsdocument onder de vorm van een ‘tax refund cheque’ voorgelegd, dat bestemd is om als factuur en als verantwoordingsstuk te dienen in het kader van de teruggaaf van de btw ten gevolge van de toepassing van voornoemde vrijstelling.
De fiscus aanvaardt in zijn circulaire nr. 54 dd. 07.05.2018 dat vanaf 1 juni 2018 de ebvba ARIMAR, met zetel in de Rue​ de Viville 48, 6700 Aarlen​, de in bijlage van die circulaire opgenomen ‘tax refund cheque’ als vrijstellingsdocument hanteert. Dat document is bestemd om als factuur en als verantwoordingsstuk te dienen in het kader van de teruggaaf van de btw ten gevolge van de toepassing van voormelde vrijstelling.

Fisconetplus, circulaire nr. 54, 7 mei 2018


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?