Fiscus erkent kasticket van Safety Tax Free vanaf 1 oktober 2017 als verantwoordingsstuk voor btw-teruggaaf btw bij uitvoer in reizigersbagage

Gepubliceerd op 16 oktober 2017

Artikel 39, § 1, 4° Wbtw stelt vrij van btw: de leveringen van goederen aan een niet in de Gemeenschap gevestigde reiziger, die deze goederen in België in bezit neemt en ze in zijn persoonlijke bagage uitvoert naar een plaats buiten de Gemeenschap uiterlijk op het einde van de derde maand volgend op de maand waarin de levering plaatsvond.
Normaliter rekent de winkelier de Belgische btw aan die aan de reiziger wordt terugbetaald nadat deze een geldig gevalideerd uitvoerbewijs van de goederen voorlegt.
Mits erkenning door de administratie, kan deze procedure vervangen worden door een systeem waarbij de winkeliers zich aansluiten en bij de verkoop een document uitreiken op basis waarvan de reiziger de btw bij het verlaten van de EU reeds terugkrijgt.​ De organisatie betaalt de reiziger de btw terug, mits inhouding van een vergoeding en vraagt de btw terug voor de winkelier. De laatste krijgt die btw teruggestort na aftrek van een vergoeding.​
De Duitse vennootschap SAFETY TAX FREE GmbH, met zetel in Einsteinstraβe 3, 85748 Garching b. München, Germany, heeft de Algemene Administratie van de Fiscaliteit een vrijstellingsdocument onder de vorm van een ‘kasticket’ voorgelegd, dat bestemd is om als factuur en als verantwoordingsstuk te dienen in het kader van de teruggaaf van de btw ten gevolge van de toepassing van voornoemde vrijstelling.
De fiscus aanvaardt in zijn circulaire nr. 62 dd. 27.9.2017 dat vanaf 1 oktober 2017 de Duitse vennootschap SAFETY TAX FREE GmbH, met zetel in Einsteinstraβe 3, 85748 Garching b. München, Germany, het in bijlage van die circulaire opgenomen ‘kasticket’ als vrijstellingsdocument hanteert. Dat ticket is bestemd om als factuur en als verantwoordingsstuk te dienen in het kader van de teruggaaf van de btw ten gevolge van de toepassing van voormelde vrijstelling.
Fisconetplus​, circulaire nr. 62, 27 september 2017


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?