Fiscus engageert zich naar oplossing bij dubbele btw-heffing

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Het komt maar al te vaak voor dat je als btw-plichtige iets aankoopt in een andere lidstaat waarbij je aan de leverancier over die aankoop de buitenlandse btw betaalt. Daar bovenop kan je ingevolge die aankoop in België zelf btw verschuldigd zijn. Wat moet er dan juist gebeuren?
Wanneer kan je onder meer als klant verplicht zijn in België btw te voldoen?

Aankoop van goederen vanuit een andere lidstaat
Wanneer je als btw-plichtige goederen aankoopt die vanuit een andere lidstaat naar België worden vervoerd, dan verricht je in België een intracommunautaire verwerving waarover je normaal gezien Belgische btw moet aangeven. Rekent de verkoper de btw van de andere lidstaat aan, dan nog ben je in de regel verplicht de Belgische btw over deze intracommunautaire verwerving aan te geven.
Diensten afgenomen bij leveranciers in andere lidstaten
Wanneer je als Belgische btw-plichtige diensten afneemt, dan gelden de business-to-business-bepalingen (B2B). Behoudens enkele specifieke categorieën van dienstprestaties, zal je zelf Belgische btw over de afgenomen diensten verschuldigd zijn indien de dienstverriichter niet gevestigd is in België.

Voorbeelden

Online aankoop door een btw-plichtige van een softwareprogramma
In dergelijke gevallen wordt vaak betaald met een creditkaart. Als men al een factuur krijgt, blijkt vaak dat de leverancier de btw van zijn lidstaat heeft aangerekend. Maar of er nu een informatiedrager naar België wordt verzonden, of het softwareprogramma wordt gewoon gedownload, er is Belgische btw verschuldigd over deze transactie.
Handelaar koopt goederen op een buitenlandse veiling
Een handelaar die op een veiling in bv. Nederland planten aankoopt en deze naar België meebrengt om hier verder te verkopen, zal door de veiling vaak Nederlandse btw aangerekend krijgen, ondanks het meedelen van een Belgisch btw-nummer aan de verkoper. Maar omdat hij de goederen in het kader van die levering naar België worden vervoerd, is in België de btw verschuldigd en moet er in Nederland een vrijstelling worden toegepast.

Ontslaat de aanrekening van buitenlandse btw mij niet van de verplichting Belgische btw te voldoen?
Neen, het feit dat de leverancier de buitenlandse btw heeft aangerekend, verandert niets aan het feit dat over de bedoelde handelingen de Belgische verschuldigd is door de klant. Bij een controle zal de Belgische btw, indien je deze niet hebt aangegeven, ingevorderd worden samen met een boete en interesten.
Wat als de buitenlandse leverancier de reeds aan hem betaalde btw niet wil terugstorten?
In dat geval neem je contact op met de Federale Ombudsdienst of met SOLVIT, de instantie die je helpt als je EU-rechten geschonden zijn.
In een persmededeling op haar website benadrukt de FOD Financiën dat zij de klachten die ze via deze instanties ontvangt zal onderzoeken en maximaal zal meewerken aan een oplossing.
De gegevens van de instellingen waar je met dergelijke klachten terecht kan, zijn:

Federale ombudsdienst
Leuvenseweg 48, bus 6
1000 Brussel
contact@federaalombudsman.be
Tel: 0800 999 61 of +32 2 289 27 27 
Fax: +32 2 289 27 28
Solvit België
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
DGE Interne Markt – E3 
Karmelietenstraat 15 
1000 Brussel 
solvit@diplobel.fed.be
Tel: +32 2 501 30 51 
http://ec.europa.eu/solvit/index_nl


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?