Fiscus aanvaardt btw-aftrek catering bij publicitaire evenementen

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De fiscus laat weten zich neer te leggen bij de Cassatierechtspraak inzake de aftrekbaarheid van btw op cateringkosten bij publicitaire evenementen. Tot nu toe hield de fiscus vol dat de btw op de cateringkosten niet aftrekbaar was omdat dit kosten van spijzen en dranken voor verbruik ter plaatste zijn waarvan de btw-aftrek uitgesloten zou zijn door artikel 45, § 3, 3° Wbtw.
Maar in een nieuwe beslissing stelt de fiscus nu dat wanneer deze kosten gemaakt worden in het kader van een activiteit ten behoeve van bestaande en/of potentiële klanten die hoofdzakelijk en rechtstreeks een publicitair doel heeft met de bedoeling de verkoop te bevorderen, de btw volgens de normale regels aftrekbaar is.
De fiscus geeft niet zo maar een vrijgeleide voor btw-aftrek op restaurant- of cateringkosten. De btw-plichtige zal geval per geval moeten aantonen dat aan voormelde voorwaarde is voldaan, met name dat er publiciteit werd gevoerd. Dus in de praktijk zullen er nog veel discussies over gevoerd worden.
Bovendien behandelt de beslissing enkel de problematiek van restaurant- of cateringkosten, aangezien dit ook het voorwerp was van de geschillen waarover Cassatie zich moest uitspreken. Of een btw-plichtige de btw mag aftrekken die is geheven van de aankoop van prijzen voor een tombola die hij organiseert om publiciteit te voeren voor zijn btw-activiteit, komt in de vermelde beslissing niet aan bod. Momenteel aanvaardt de fiscus in dat geval enkel de btw-aftrek indien de aankoopprijs van de prijs minder bedraagt dan € 50 exclusief btw.
Fisconetplus, beslissing nr. E.T. 124.247, 13 maart 2015​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?