Fiscus aanvaardt 6% voor toegang tot sauna

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Het verlenen van het recht op toegang tot, en de toekenning van het recht gebruik te maken van inrichtingen voor sport, cultuur of vermaak is in België onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6%.
Tot op heden werden de diensten met betrekking tot saunabaden door de administratie beschouwd als diensten inzake persoonsverzorging onderworpen aan het standaardtarief van 21%.
Het Hof van Cassatie stelde echter begin dit jaar dat een sauna wel degelijk een inrichting voor vermaak is en dat bijgevolg terecht de inkomgelden aan 6% werden onderworpen.
De centrale diensten van de btw-administratie laten nu in een beslissing weten dat het administratieve standpunt wordt aangepast.
Wanneer de klanten louter een recht op toegang tot de sauna-inrichting krijgen en daarbij gebruik mogen maken van de eigenlijke sauna-inrichting en haar accommodaties (saunacabines, douches, voetbaden, rustruimten, stoombaden, bubbelbaden, wisselbaden, kruidenbaden, zwembaden, infraroodcabines -infraroodsauna-  en toestellen om zelfstandig en zonder begeleiding te fitnessen), dan is deze prestatie onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6%. Of het een publiek toegankelijke sauna, dan wel een privésauna is, speelt in deze geen enkele rol.
Vraagt men een afzonderlijke prijs voor de verhuur van bijhorigheden zoals slippers en badlinnen (handdoeken, badlaken en badjas) die nodig zijn in het kader van een saunagang, dan is deze als bijkomstig bij de toegang tot en het gebruik van de sauna onderworpen aan het verlaagd tarief van 6%.
Andere diensten en goederenlevering moeten hun eigen tarief volgen, zoals onder meer:

het verschaffen van gemeubeld logies met of zonder ontbijt (toepasselijk btw-tarief weliswaar ook 6 %, maar dan op basis van rubriek XXX van tabel A, van de bijlage bij het K.B. nr. 20);
het verschaffen van spijs en drank in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse (toepasselijk btw-tarief van 12 % t.a.v. spijzen en 21 % t.a.v. dranken);
diensten van schoonheidssalons zoals gelaatsverzorging, pedicure, manicure, handverzorging en ontharing (toepasselijk btw-tarief van 21 %);
individuele behandelingen zoals massages door masseurs (lichaams-, gelaats- en hoofdhuidmassages) en behandelingen met pakkingen (individuele thermale behandelingen onderworpen aan het btw-tarief van 21 %);
de toekenning van het recht gebruik te maken van een zonnebank (toepasselijk btw-tarief van 21 %);
diensten die verder gaan dan louter het verlenen van het recht op toegang tot en het recht gebruik te maken van de eigenlijke sauna-inrichting en de hiervoor bedoelde accomodaties van een uitgebreide sauna-inrichting (b.v aqua aerobics classes en dergelijke aquasporten in groepsverband onder leiding van een instructeur);
de verkoop van schoonheidsproducten (onderworpen aan het btw-tarief van 21 %).

Biedt men zowel de toegang tot en het gebruik van de sauna als de voormelde andere diensten aan voor een enige prijs, dan moet die prijs worden uitgesplitst om de toegang tot en het gebruik van de sauna aan 6% te kunnen onderworpen. Zonder uitsplitsing is immers 21% btw verschuldigd over de gehele prijs.
En als de toegang tot en het gebruik van een sauna slechts bijkomstig deel uitmaakt van een complexe overeenkomst die hoofdzakelijk andere diensten tot voorwerp heeft, dan geldt uiteraard het btw-tarief van toepassing op deze andere diensten.
Btw-plichtigen die teruggaaf willen vragen van de 15% btw die ze de afgelopen jaren hierover ten onrechte hebben afgedragen, moeten er rekening mee houden dat de fiscus zich tegen dergelijke teruggaaf zal verzetten tenzij wordt aangetoond dat ze de teveel afgedragen btw ook effectief aan de klanten terugstorten, wat in de praktijk niet zo goed als onmogelijk zal zijn. Nochtans zijn er ook andere argumenten die de teruggaaf van de teveel afgedragen btw wel zouden kunnen rechtvaardigen.
Btw-plichtigen die over deze teruggaaf meer informatie of bijstand willen, kunnen uiteraard bij ons terecht.
Fisconetplus, beslissing nr. E.T. 126.122,26 augustus 2014


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?